Working for

Coldenhove

At Coldenhove you’re not a number, you’re one of us.

Meet our interns
Vacancies

Human Resource Management

Plan opzetten werving, selectie, introductie en opleiding

Een verwachtte sterke groei in de productie vraagt om een nauwkeurig plan aangaande de werving en selectie, introductie en opleiding. Verder zal ook de digitalisering van de personeelsgegevens en de workflows in projectvorm worden uitgevoerd.

Find out more

KAM

Processen opstellen risicomanagement

Daarnaast moeten de processen in kaart worden gebracht, de risico’s bepaald en beheerst (Plan-Do-Check-Act). Hierbij komen alle facetten van de zorg voor het milieu aan de orde en wordt inzicht verkregen in alle milieuaspecten, de risico’s, de significantie, de risicobeheersing en de borging.

Find out more

ICT

Processen optimaliseren en kwaliteit verbeteren

Als onderdeel van een verkenning in het MES domein wordt inmiddels steeds meer data gestructureerd verzameld. Doel is om met deze data onze processen te optimaliseren en kwaliteit te verbeteren.

Find out more

Process Engineering

Productieproces optimaliseren

Vanuit onze machines (SCADA) krijgen we steeds meer data dat als doel heeft het productie proces te optimaliseren. Hiermee zijn we volop bezig en deze opdracht zou deel uit maken van het geheel.

Find out more

Process Engineering

Model voorspelling energieverbruik opstellen

Energieverbruik wordt steeds belangrijker in de procesindustrie. Het energieverbruik hangt van verschillende factoren af. Aan jou om deze factoren in kaart te brengen door middel van een model dat energieverbruik in de toekomst kan voorspellen.

Find out more

Process Engineering

Opstellen van Start- en Regelkaarten en OCAP’s

Als specialiteiten papierfabriek zijn er in ons proces veel wisselingen tussen papiersoorten. De stage opdracht behelst het opstellen van Start- en Regelkaarten en OCAP’s (Out-of-Control Action Plans) op basis van SPC (Statische Proces Controle) voor enkele kritische procesparameters.

Find out more

Internship

An internship at Coldenhove is the opportunity to acquire practical work experience in an international company. Coldenhove offers a range of internships accross different departments that fit your interest. At this moment we do not have open internship requisitions. However, we encourage you to send us your unsolicited application and CV.

Mail or call us:

personeelszaken@coldenhove.com 

+31 (0)313670698